Monthly Archives

november 2015

Urologkliniken vid Carlanderska Manlig Sterilisering Vasectomi

Manlig sterilisering – Vasectomi

By Carlanderska sjukhuset, Göteborg, Manlig sterilisering, Sterilisering, Urologklinik, Urologkliniken vid Carlanderska, Vasectomi

Många män uttrycker en oro för ingreppet samtidigt som de vill ”dra sitt strå till stacken” och ta sitt ansvar för preventivmedelsfrågan i relationen när familjebilden är klar. Andra män är nyskilda och har barn och har bestämt sig att även de är klara med ”barn-biten” som de uttrycker sig och vill nu sterilisera sig men är osäkra på hur de påverkas av själva ingreppet.

Det finns oro hos mannen kring sin sexualitet efter en sterilisering; lust och förmåga. Många förknippar sterilisering med kastration vilket är helt fel. Vid sterilisering delas endast sädesledaren på vardera sida och försluts var för sig. På så sätt förhindras att nya spermier transporteras upp för att blandas med sädesvätskan. Ingreppet påverkar således inte testiklarnas övriga funktioner och  mängden sädesvätska är i stort sätt oförändrad till volym och utseende. Lust samt sexuell förmåga lämnas oförändrad.

Själva ingreppet görs under sk nerv blockad (lokalbedövning) och vanligtvis sker ingreppet via ett lite snitt i pungen. Vanliga besvär efter ingreppet är viss värk första dygnen, ibland en mindre blödning men sällan någon infektion. Åter i arbetet är man vanligtvis efter ett par dagar om det gäller ett fysiskt arbete annars tidigare.

Kontakta oss gärna om ni har andra frågor via vår säkra patientportal.

Urologkliniken vid Carlanderska Forstorad Prostata

Förstorad prostata

By Carlanderska sjukhuset, Göteborg, Prostataförstoring, Prostatahyvling, TUR-P, Urologklinik, Urologkliniken vid Carlanderska, Vårdgaranti

Förstorad prostata är en vanlig orsak  till att det kan vara svårt att tömma blåsan. Blåstömningsbesvären kan yttra sig såsom svårigheter att få igång vattenkastningen, det tar tid att tömma blåsan och känsla av ofullständig blåstömning. En del besväras av nattliga toalettbesök med ringa utdelning. I många fall medicin hjälpa men ibland måste en operation till för att främja avflödet. Om du inte kan tömma blåsan utan måste ha kateter  eller tappa dig själv  alternativt upprepade urinvägsinfektion pga kvarvarande urin i blåsan föreligger indikation för en prostatahyvling (TURP-P).  En sk prostatahyvling görs i ryggbedövning (spinal) med en eller två nätter på sjukhus.

Vi har stor erfarenhet av denna typ av ingrepp och den görs på operationsavdelningen på Carlanderska sjukhuset av våra vana operatörer.

Dessvärre kan vi inte göra operationen inom ramen för vårt vårdavtal men vi utför detta och andra urologiska ingrepp när patienten kommer till oss som vårdgarantipatient.

Kontakta oss för mer information via vår säkra patientportal.