Monthly Archives

december 2015

Urologkliniken vid Carlanderska STHLM3-studien

STHLM3-studien

By Carlanderska sjukhuset, Göteborg, Lancet oncology, Prostatacancer, PSA-förhöjning, STHLM3, Urologklinik, Urologkliniken vid Carlanderska

PSA-testet i kombination med ändtarmsundersökning med finger och ultraljud har använts för att värdera risken för prostatacancer. Nästa steg i utredningen är vävnadsprovtagning i lokalbedövning av prostatakörtel. Om prostatacancerceller påträffas i det undersökta materialet är diagnosen klar.

I STHLM3 studien ( Lancet onkology) ställdes PSA-test mot ett batteri av prover däribland 6 st proteiner(varav ett var psa) , 200 olika genetiska markörer samt klinisk data såsom ålder, ärftlig komponent och tidigare provtagningar av prostatakörteln.

Konklusionen av studien med STHLM3-testet var att 30% färre vävnadsprovtagningar behövdes tas för att hitta samma antal prostatacancrar jämfört om endast PSA användes som vägledning. STHLM3-testet kunde även ge vägledning vid låga (normala PSA-värden) om provtagning av prostatakörteln skulle göras.

STHLM3-testet finns ännu ej tillgängligt utan användes bara i denna studie som nu är avslutad.