Monthly Archives

mars 2018

Det händer en del på urologmottagningen …

By Urologklinik

Som många redan kanske ha märkt så har vi flyttat till större lokaler från plan 4 till plan 1.
Telefontider och öppettider är desamma.

Verksamheten växer inte bara i lokalväg utan även personalmässigt. Eva-Maria som är sjuksköterska arbetar nu hos sedan i höstas och vår receptionist Juilja började i november i fjol. På läkarsidan har vi fått ännu ett välbehövligt tillskott med Stefan Knutsson som har börjat hos oss i februari.

I slutet av december 2017 blev det klart efter en upphandling att vi fick ett öppenvårdsavtal inom urologi med Västra Götalandsregionen. Detta följdes av ett avtal även detta efter upphandling med Västra Götalandsregionen där vi fick förtroendet att genomföra vissa urologiska operationer inom sluten- och dagkirurgiska operationer. Detta gäller patienter som står i kö för operation inom VGR där behandlingsgarantin ej kan hållas (vårdgarantipatienter).

Inför skärpning av patient/persondatalagen i maj arbetar vi alla på urologmottagningen för fullt att se över våra rutiner. För att säkra era personuppgifter ytterligare kommer vi att ej att kunna svara på patientfrågor på vår info-mail efter den 26 maj 2018. Vi därefter kommer att hänvisa till vår säkra patientportal. Inloggning/identififering sker via MobiltBankID varefter kommunikation kan ske. Denna portal finns redan nu på vår hemsida (högst upp till vänster på förstasidan) och används. För de privata försäkringsbolagen kommer vi att kommunicera via BokaDoktorns system eller via vår patientportal.