Category

Göteborg

Senaste nytt!!!!

By Carlanderska sjukhuset, Colosseum Mann Holding AS, Göteborg, Norge, Urologcentrum i Borås, Urologi i Norge, Urologklinik, Urologkliniken vid Carlanderska

Från den 17 oktober har Urologkliniken vid Carlanderska, Specialistmottagningarna i Halland och Urologcentrum i Borås fusionerats med Colosseum Mann Holding AS.  Tillsammans skapas nu en unik  och komplett klinik inom urologi o för mannens hälsa i Norden.

Bifogar pressmeddelandet:

page1image12582336

Colosseum Mann kjøper «Urologkliniken vid Carlanderska AB» i Gøteborg, og tilhørende tre klinikker.

En spenstig investering som vil hjelpe et betydelig antall pasienter i både Norge og Sverige.

Dette gjør Colosseum Mann konsernet (CM-konsernet) til det største private faglige urologimiljøet i Skandinavia.

Urologkliniken vid Carlanderska, og dets klinikker i Borås, Halmstad og Varberg, tilbyr også utredninger og behandlinger som ikke er tilgjengelig privat i Norge. Tilsvarende tilbyr CM i Norge urologiske tjenester som ikke er introdusert til det svenske markedet. «Med dette får vi anledning til å utvikle et bedre og bredere urologmiljø, som selvsagt også vil komme det offentlige helsevesen i både Norge og Sverige til gode», sier gründer Gard Lauvsnes. «Behandling for nyrestein er et eksempel, hvor ventetiden for behandling i Norge er lang, mens dette utføres på Urologkliniken i Gøteborg. Dette er et tilbud som nå skal utvides, noe som f.eks. helseforsikringskunder vil nyte godt av. Tilsvarende vil CM-konsernet nå kunne tilby flere ulike urologiske kreftoperasjoner ved sykehuset i Gøteborg. Vi skal bygge det beste private urologiske miljøet i Norden med sykehus, klinikker og samarbeidspartnere. Å reise ut av Norden er ingen fordel når man har muligheten til å få den beste behandlingen i Norge eller Sverige, og samtidig unngå bakterieproblematikken (MRSA), eller å kunne opprettholde sine rettigheter relatert til pasientskadeerstatning. Fordelen vil være at du alltid vil følges tett opp av våre dyktige leger og personalet i Colosseum Mann».

Med en omsetning på ca. 80 MSEK i 2018, kan vi trygt si at dette er et av Sveriges største og mest komplette urologiske miljøer. Colosseum Mann har kjøpt en etablert, veldreven, høyt kompetent, kvalitetsbevisst og innovativ klinikk – til stor glede for mange pasienter. Urologkliniken har 28 ansatte. Professor, og største aksjonær i Urologkliniken, Jonas Hugosson, fremstår som en bauta i europeisk urologimiljø!

Gard Lauvsnes, som selv har hatt prostatakreft, har alltid tenkt at CM-konsernet må knytte til seg de beste kirurgene. Med oppkjøpet av Urologkliniken vid Carlanderska, har vi nå de mest erfarne kirurgene innenfor urologi i Norge og Sverige.

Daglig leder i Colosseum Mann, Morten-Henrik Greidung, kan fortelle at samtaler om et samarbeid over landegrensen har pågått ett drøyt års tid. Ekstra hyggelig er det at de tre selgende aksjonærer, Jonas Hugosson, Patrik Andius og Gunnar Aus, alle reinvesterer i Colosseum Man Holding AS. De tre får sentrale roller i det nye konsernet, og er allerede godt i gang med videreutvikling av Colosseum Mann sine videre planer.

Morten-Henrik Greidung forteller videre at de er i samtaler med flere interessante parter for utvikling av «Mannens helse». Vi anser oss som fremoverlente, kreative og med «Mannens helse» i fokus! Da er det hyggelig at mange aktører vil samarbeide med oss, ikke bare relatert til urologi. Colosseum Mann satser også betydelig på kardiologi, koloskopi, og en helsekontroll særlig rettet mot menn. I tillegg må vi selvsagt engasjere oss i utviklingen av kreftbehandling. Det kan inkludere, eller være en kombinasjon av, kirurgi, stråling, cellegift, målrettede legemidler, immunterapi eller persontilpasset kreftbehandling. I Norge er vi nå etablert på Majorstua i Oslo, i Sarpsborg, Ski og i Moss, og i Sverige i Gøteborg, Halmstad, Varberg og Borås. Hvis «Mannen» tar sitt ansvar, så bistår vi gjerne til å redusere den dystre kreftstatistikken for menn. Kanskje en grunn til å ta Movember på alvor?

 

Välkomna!!

Obs! Ny telefontid på vår mottagning! Kl. 08–09

By Carlanderska sjukhuset, Göteborg, Telefontider, Urologklinik, Urologkliniken vid Carlanderska

Mottagningen växer med rekordfart och trycket på telefonrådgivningen ökar. Under måndag och tisdagar har vi noterat att det kan vara svårt att komma fram trots att vi öppnar upp tre linjer utöver den telefonlinjen som endast skall beröra frågor kring operationer.

Vi kommer f o m den 1 oktober har telefontid mellan kl 08–09. Vi har valt denna tid därför då är det normalt något lägre aktivitet på mottagning och fler kan hjälpa till med telefonrådgivningen.

För de som kan vänta några dagar med samtalet kan det vara lättare att komma fram till oss i slutet av veckan.

Urologkliniken vid Carlanderska STHLM3-studien

STHLM3-studien

By Carlanderska sjukhuset, Göteborg, Lancet oncology, Prostatacancer, PSA-förhöjning, STHLM3, Urologklinik, Urologkliniken vid Carlanderska

PSA-testet i kombination med ändtarmsundersökning med finger och ultraljud har använts för att värdera risken för prostatacancer. Nästa steg i utredningen är vävnadsprovtagning i lokalbedövning av prostatakörtel. Om prostatacancerceller påträffas i det undersökta materialet är diagnosen klar.

I STHLM3 studien ( Lancet onkology) ställdes PSA-test mot ett batteri av prover däribland 6 st proteiner(varav ett var psa) , 200 olika genetiska markörer samt klinisk data såsom ålder, ärftlig komponent och tidigare provtagningar av prostatakörteln.

Konklusionen av studien med STHLM3-testet var att 30% färre vävnadsprovtagningar behövdes tas för att hitta samma antal prostatacancrar jämfört om endast PSA användes som vägledning. STHLM3-testet kunde även ge vägledning vid låga (normala PSA-värden) om provtagning av prostatakörteln skulle göras.

STHLM3-testet finns ännu ej tillgängligt utan användes bara i denna studie som nu är avslutad.

Urologkliniken vid Carlanderska Manlig Sterilisering Vasectomi

Manlig sterilisering – Vasectomi

By Carlanderska sjukhuset, Göteborg, Manlig sterilisering, Sterilisering, Urologklinik, Urologkliniken vid Carlanderska, Vasectomi

Många män uttrycker en oro för ingreppet samtidigt som de vill ”dra sitt strå till stacken” och ta sitt ansvar för preventivmedelsfrågan i relationen när familjebilden är klar. Andra män är nyskilda och har barn och har bestämt sig att även de är klara med ”barn-biten” som de uttrycker sig och vill nu sterilisera sig men är osäkra på hur de påverkas av själva ingreppet.

Det finns oro hos mannen kring sin sexualitet efter en sterilisering; lust och förmåga. Många förknippar sterilisering med kastration vilket är helt fel. Vid sterilisering delas endast sädesledaren på vardera sida och försluts var för sig. På så sätt förhindras att nya spermier transporteras upp för att blandas med sädesvätskan. Ingreppet påverkar således inte testiklarnas övriga funktioner och  mängden sädesvätska är i stort sätt oförändrad till volym och utseende. Lust samt sexuell förmåga lämnas oförändrad.

Själva ingreppet görs under sk nerv blockad (lokalbedövning) och vanligtvis sker ingreppet via ett lite snitt i pungen. Vanliga besvär efter ingreppet är viss värk första dygnen, ibland en mindre blödning men sällan någon infektion. Åter i arbetet är man vanligtvis efter ett par dagar om det gäller ett fysiskt arbete annars tidigare.

Kontakta oss gärna om ni har andra frågor via vår säkra patientportal.

Urologkliniken vid Carlanderska Forstorad Prostata

Förstorad prostata

By Carlanderska sjukhuset, Göteborg, Prostataförstoring, Prostatahyvling, TUR-P, Urologklinik, Urologkliniken vid Carlanderska, Vårdgaranti

Förstorad prostata är en vanlig orsak  till att det kan vara svårt att tömma blåsan. Blåstömningsbesvären kan yttra sig såsom svårigheter att få igång vattenkastningen, det tar tid att tömma blåsan och känsla av ofullständig blåstömning. En del besväras av nattliga toalettbesök med ringa utdelning. I många fall medicin hjälpa men ibland måste en operation till för att främja avflödet. Om du inte kan tömma blåsan utan måste ha kateter  eller tappa dig själv  alternativt upprepade urinvägsinfektion pga kvarvarande urin i blåsan föreligger indikation för en prostatahyvling (TURP-P).  En sk prostatahyvling görs i ryggbedövning (spinal) med en eller två nätter på sjukhus.

Vi har stor erfarenhet av denna typ av ingrepp och den görs på operationsavdelningen på Carlanderska sjukhuset av våra vana operatörer.

Dessvärre kan vi inte göra operationen inom ramen för vårt vårdavtal men vi utför detta och andra urologiska ingrepp när patienten kommer till oss som vårdgarantipatient.

Kontakta oss för mer information via vår säkra patientportal.

Urologkliniken vid Carlanderska Nya gränsvärden för PSA

Nya gränsvärden för PSA

By Göteborg, Nationellt vårdprogram för prostatacancer, Prostatacancer, Urologklinik, Urologkliniken vid Carlanderska

Det har kommit ut en ny upplaga av det nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Man har där tagit fram nya gränser för vad som anses som förhöjt PSA beroende på patientens ålder. De nya gränsvärdena är:

< 70 år PSA < 3 ng/ml.

70-80 år PSA < 5 ng/ml.

> 80 år PSA < 7 ng/ml.

Patienter med en knöl i prostata (som man kan hitta vid undersökning via ändtarmen) skall alltid undersökas, oavsett PSA-värde. Vid Urologkliniken värderar vi PSA-värdet individuellt utifrån varje patients förutsättningar.

Källa: http://www.cancercentrum.se/Global/RCC%20Samverkan/Dokument/V%C3%A5rdprogram/NatVP_Prostatacancer_v.1.1_20150429_final.pdf

Urologkliniken vid Carlanderska Snabbt omhandertagande vid cancermisstanke

Snabbt omhändertagande vid cancermisstanke

By Blod i urinen, Göteborg, Prostatacancer, PSA-förhöjning, Standardiserat vårdförlopp, Urologklinik

Standardiserat vårdförlopp (SVF) kallas det nya grepp som nu tas för patienter med stark cancermisstanke. Statliga medel har skjutits till för att snabba upp processen för diagnostik och omhändertagande. Inom urologin är det nu i första vändan misstanke på prostatacancer och cancer i urinvägarna som prioriteras. Patienter med synligt blod i urinen(urinvägar) eller förhöjda psa-värden o symtom vid vattenkastningen (prostata)som skall slussas in via det standardiserade vårdförloppet.

Just nu genomförs informationsmöten mellan regionala sk processägare och vårdcentraler där den första bedömning görs. Om distriktsläkaren bedömer utifrån de givna kriterierna att stark misstanke på prostatacancer eller cancer i urinvägarna föreligger skall kontakt tas med vårdkoordinator på respektive sjukhus i första hand. Kriterierna för beslut finns på Regionalt cancercentrum.