Category

Nationellt vårdprogram för prostatacancer

Urologkliniken vid Carlanderska Nya gränsvärden för PSA

Nya gränsvärden för PSA

By Göteborg, Nationellt vårdprogram för prostatacancer, Prostatacancer, Urologklinik, Urologkliniken vid Carlanderska

Det har kommit ut en ny upplaga av det nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Man har där tagit fram nya gränser för vad som anses som förhöjt PSA beroende på patientens ålder. De nya gränsvärdena är:

< 70 år PSA < 3 ng/ml.

70-80 år PSA < 5 ng/ml.

> 80 år PSA < 7 ng/ml.

Patienter med en knöl i prostata (som man kan hitta vid undersökning via ändtarmen) skall alltid undersökas, oavsett PSA-värde. Vid Urologkliniken värderar vi PSA-värdet individuellt utifrån varje patients förutsättningar.

Källa: http://www.cancercentrum.se/Global/RCC%20Samverkan/Dokument/V%C3%A5rdprogram/NatVP_Prostatacancer_v.1.1_20150429_final.pdf