Category

Prostatacancer

Korta väntetider till urologspecialist eller uroterapeut

By Blod i urinen, Krökning av penis, Manlig sterilisering, Peyronies sjukdom, Prostatacancer, Prostataförstoring, Prostatahyvling, PSA-förhöjning, Standardiserat vårdförlopp, Sterilisering, Telefontider, Testosteron, Testosteronbrist, TUR-P, Urologklinik, Vårdgaranti, Vasectomi, Vaso-vasostomi

Vi utreder och  bedömer urinvägsbesvär  hos både kvinnor och män. Vi utreder även sjukdomar i prostata och i övriga manliga könsorgan.

Mottagningarna har ett vårdavtal med Region Halland vilket innebär att du som patient kan komma till våra mottagningar med remiss antingen från din distriktsläkare eller med en s.k. egenremiss.

Vi erbjuder även tider och under vissa betingelser även operationer inom det s.k. vårdgarantiavtalet till de patienter som inte får  tid inom  2 månader till urologmottagningarna eller till operation inom  Region Hallands sjukhus.

 

Välkomna att beställa tid antingen via telefon: 035-16 64 43 (gemensamt telefon för de två mottagningarna)  eller via vår hemsida.

Skansgatan 1B                                               Svärdfiskgatan 3

302 46 Halmstad                                          432 40 Varberg

 

Urologkliniken vid Carlanderska STHLM3-studien

STHLM3-studien

By Carlanderska sjukhuset, Göteborg, Lancet oncology, Prostatacancer, PSA-förhöjning, STHLM3, Urologklinik, Urologkliniken vid Carlanderska

PSA-testet i kombination med ändtarmsundersökning med finger och ultraljud har använts för att värdera risken för prostatacancer. Nästa steg i utredningen är vävnadsprovtagning i lokalbedövning av prostatakörtel. Om prostatacancerceller påträffas i det undersökta materialet är diagnosen klar.

I STHLM3 studien ( Lancet onkology) ställdes PSA-test mot ett batteri av prover däribland 6 st proteiner(varav ett var psa) , 200 olika genetiska markörer samt klinisk data såsom ålder, ärftlig komponent och tidigare provtagningar av prostatakörteln.

Konklusionen av studien med STHLM3-testet var att 30% färre vävnadsprovtagningar behövdes tas för att hitta samma antal prostatacancrar jämfört om endast PSA användes som vägledning. STHLM3-testet kunde även ge vägledning vid låga (normala PSA-värden) om provtagning av prostatakörteln skulle göras.

STHLM3-testet finns ännu ej tillgängligt utan användes bara i denna studie som nu är avslutad.

Urologkliniken vid Carlanderska Nya gränsvärden för PSA

Nya gränsvärden för PSA

By Göteborg, Nationellt vårdprogram för prostatacancer, Prostatacancer, Urologklinik, Urologkliniken vid Carlanderska

Det har kommit ut en ny upplaga av det nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Man har där tagit fram nya gränser för vad som anses som förhöjt PSA beroende på patientens ålder. De nya gränsvärdena är:

< 70 år PSA < 3 ng/ml.

70-80 år PSA < 5 ng/ml.

> 80 år PSA < 7 ng/ml.

Patienter med en knöl i prostata (som man kan hitta vid undersökning via ändtarmen) skall alltid undersökas, oavsett PSA-värde. Vid Urologkliniken värderar vi PSA-värdet individuellt utifrån varje patients förutsättningar.

Källa: http://www.cancercentrum.se/Global/RCC%20Samverkan/Dokument/V%C3%A5rdprogram/NatVP_Prostatacancer_v.1.1_20150429_final.pdf

Urologkliniken vid Carlanderska Snabbt omhandertagande vid cancermisstanke

Snabbt omhändertagande vid cancermisstanke

By Blod i urinen, Göteborg, Prostatacancer, PSA-förhöjning, Standardiserat vårdförlopp, Urologklinik

Standardiserat vårdförlopp (SVF) kallas det nya grepp som nu tas för patienter med stark cancermisstanke. Statliga medel har skjutits till för att snabba upp processen för diagnostik och omhändertagande. Inom urologin är det nu i första vändan misstanke på prostatacancer och cancer i urinvägarna som prioriteras. Patienter med synligt blod i urinen(urinvägar) eller förhöjda psa-värden o symtom vid vattenkastningen (prostata)som skall slussas in via det standardiserade vårdförloppet.

Just nu genomförs informationsmöten mellan regionala sk processägare och vårdcentraler där den första bedömning görs. Om distriktsläkaren bedömer utifrån de givna kriterierna att stark misstanke på prostatacancer eller cancer i urinvägarna föreligger skall kontakt tas med vårdkoordinator på respektive sjukhus i första hand. Kriterierna för beslut finns på Regionalt cancercentrum.