Category

Vasectomi

Korta väntetider till urologspecialist eller uroterapeut

By Blod i urinen, Krökning av penis, Manlig sterilisering, Peyronies sjukdom, Prostatacancer, Prostataförstoring, Prostatahyvling, PSA-förhöjning, Standardiserat vårdförlopp, Sterilisering, Telefontider, Testosteron, Testosteronbrist, TUR-P, Urologklinik, Vårdgaranti, Vasectomi, Vaso-vasostomi

Vi utreder och  bedömer urinvägsbesvär  hos både kvinnor och män. Vi utreder även sjukdomar i prostata och i övriga manliga könsorgan.

Mottagningarna har ett vårdavtal med Region Halland vilket innebär att du som patient kan komma till våra mottagningar med remiss antingen från din distriktsläkare eller med en s.k. egenremiss.

Vi erbjuder även tider och under vissa betingelser även operationer inom det s.k. vårdgarantiavtalet till de patienter som inte får  tid inom  2 månader till urologmottagningarna eller till operation inom  Region Hallands sjukhus.

 

Välkomna att beställa tid antingen via telefon: 035-16 64 43 (gemensamt telefon för de två mottagningarna)  eller via vår hemsida.

Skansgatan 1B                                               Svärdfiskgatan 3

302 46 Halmstad                                          432 40 Varberg

 

Urologkliniken vid Carlanderska Manlig Sterilisering Vasectomi

Manlig sterilisering – Vasectomi

By Carlanderska sjukhuset, Göteborg, Manlig sterilisering, Sterilisering, Urologklinik, Urologkliniken vid Carlanderska, Vasectomi

Många män uttrycker en oro för ingreppet samtidigt som de vill ”dra sitt strå till stacken” och ta sitt ansvar för preventivmedelsfrågan i relationen när familjebilden är klar. Andra män är nyskilda och har barn och har bestämt sig att även de är klara med ”barn-biten” som de uttrycker sig och vill nu sterilisera sig men är osäkra på hur de påverkas av själva ingreppet.

Det finns oro hos mannen kring sin sexualitet efter en sterilisering; lust och förmåga. Många förknippar sterilisering med kastration vilket är helt fel. Vid sterilisering delas endast sädesledaren på vardera sida och försluts var för sig. På så sätt förhindras att nya spermier transporteras upp för att blandas med sädesvätskan. Ingreppet påverkar således inte testiklarnas övriga funktioner och  mängden sädesvätska är i stort sätt oförändrad till volym och utseende. Lust samt sexuell förmåga lämnas oförändrad.

Själva ingreppet görs under sk nerv blockad (lokalbedövning) och vanligtvis sker ingreppet via ett lite snitt i pungen. Vanliga besvär efter ingreppet är viss värk första dygnen, ibland en mindre blödning men sällan någon infektion. Åter i arbetet är man vanligtvis efter ett par dagar om det gäller ett fysiskt arbete annars tidigare.

Kontakta oss gärna om ni har andra frågor via vår säkra patientportal.