Skattningsformulär

IPSS – Symptomskattning vid vattenkastningsbesvär

0–7 poäng: Svaga symptom
> 8 poäng: Konsultera din doktor

Ladda ned PDF

ADAM – Androgen Deficiency of Aging Male

Frågeformulär avseende testosteronbrist.

Ladda ned PDF

IIEF-5

Frågeformulär sexuell funktion hos män.

Ladda ned PDF