Cystoskopi – Undersökning av urinblåsan och urinröret

Vid vissa vattenkastningsbesvär och i princip alltid vid förekomst av synligt blod i urinen (hematuri) är det aktuellt med undersökning av urinblåsan. Urinblåsan är svår att undersöka med röntgen och det är därför ofta man gör en titt i urinblåsan – cystoskopi.

Undersökningen genomförs i samband med ett vanligt besök på mottagningen. Det behövs inga förberedelser för undersökningen men det kan vara bra att ha kissat innan. På urologmottagningen vid Carlanderska använder vi flexibel cystoskopi vilket innebär att instrumentet är mjukt och böjligt. Undersökningen är därför mindre obehaglig än om den görs med ett stelt instrument.

Undersökningen genomförs med patienten liggande i ryggläge på en vanlig undersökningsbrits. Underlivet tvättas med en bakteriedödande tvål och man får bedövning med en salva/gel i urinröret. Därefter tittar urologen in i blåsan. Hos männen är det ett visst obehag när man passerar prostatakörteln och hos kvinnor kan det kännas precis när man passerar slutmuskeln. En vanlig cystoskopi tar 3-5 minuter. Ofta ges besked om vad man funnit vid undersökningen direkt.

Strax efter undersökningen kan man gå hem. Det är vanligt att det svider lite vid vattenkastningen under de första dagarna och det kan också komma lite synligt blod. Det är helt normalt och inte farligt. Skulle man få ökande besvär eller feber bör man kontakta oss eller annan vårdenhet för att utesluta urinvägsinfektion.