Omskärelse

Förhuden skall kunna dras tillbaka både i slakt och i stånd för att säkerhetsställa god hygien. Trång förhud och/eller kortbaksträng är den vanligaste orsaken att mannen har smärta/obehag vid samlag. Baksträngen (frenelum) kan brista vid samlag om den är för kort och ge en kraftfull blödning.

Vanlig orsak till trång förhud hos mannen är en ärrbildningssjukdom som benämns som BXO. Diabetiker har en ökad risk för förhudsförträngning.

Om trängseln är lindrig kan kortisonsalva under 6 veckor vara värt att pröva.

Indikationen för omskärelse kan svårigheter att sköta hygien, smärta etc.

Operationen görs på mottagningen och görs som oftast i lokalbedövning med sk penisblockad och kan vara partiellt borttagande av förhud alt total. Om besväret endast gäller kortbaksträng görs en plastik. Huden försluts med tråd som kroppen själv bryter ner.

Kontakta oss för mer information via egenremiss via vår säkra patientportal för en bedömning inför en eventuell operation.