Operation för urinläckage

Urinläckage förekommer framför allt hos kvinnor men även hos män. Hos män är den vanligaste orsaken till inkontinens oftast en komplikation till operation. Det förekommer efter radikal prostatektomi men även efter TURP. I dessa fall beror det på att slutmuskeln blivit skadad. Om kraften I slutmuskeln är otillräcklig talar vi om ansträngningsinkontinens. Inkontinens förekommer också efter till exempel stroke och beror då nervskador. I dessa fall rör det sig oftast om en trängningsinkontinens och inkontinensen beror då inte på en dålig slutmuskel utan en ofrivillig kraftig sammandragning av urinblåsan.

Om det rör sig om en ansträngningsinkontinens är första behandlingssteget bäckenbottengymnastik dvs knipträning. Om detta är otillräckligt kan man testa medicin (Yentreve). Om inte heller detta är tillräckligt effektivt och läckaget är stort kan en operation vara aktuell.

Trängningsinkontinens behandlas oftast med olika medicine men knipträning kan också ingå i behandlingen.

Kvinnlig ansträngningsinkontinens opereras vanligen med slyngplastik och sker då I samarbete med kvinnokliniken vid Carlanderska.

Manlig ansträngningsinkontinens är betydligt mer ovanligt och förekommer oftast som en komplikation till genomgången prostatacancer operation. Om läckaget är stort och ingen annan behandling hjälper brukar vi erbjuda AMS 800. Detta är en kontinens protes där men opererar in en kuff som lags runt urinröret via ett hudsnitt i mellangården. Kuffen är med smala slangar förbundna med en reservoir som lags in I buken via ett kort snitt nedtill vänster på magen. Kuffen är också förbunden med en pumpmekanism som man lägger inuti pungen.

Genom att trycka en till två gånger på pumpen öppnas kuffen och man kan då tömma urinblåsan som vid en normal vattenkastning. Kuffen försluter sig passivt under loppet av 1–2 minuter och håller då urinröret stängt och förhindrar därmed läckage.

Systemet har funnits sedan 80-talet och succesivt utvecklats. I de flesta fall fungerar systemet utomordentligt väl. För män som under längre tid haft ett stort urinläckage kan det kännas som himmelriket att åter bli kontinent.

En operation tar 1–2 timmar och görs i narkos. Patienten kvarstannar normalt ett dygn på sjukhus. Vid operationen sätts en mycket tunn kateter in via urinröret som kvarsitter 4–7 dagar. Systemet är inaktivt de första veckorna och aktiveras via ett tryck på pumpen. Detta görs normalt via ett återbesök efter cirka 4 veckor.

En komplikation är infektion som medför att systemet måste tas bort (ett nytt system kan sättas in när infektionen läkt ut). Risken för infektion är låg, frekvensen är runt 2 %.

En annan komplikation är erosion som orsakas av kuffen, det vill säga kuffen nöter hål på urinrörets vägg, även då måste systemet tas bort. Detta är också en mycket ovanlig komplikation.

Med tiden kan olika delar i systemet sluta fungera och risken efter 10 är cirka 25 % att man behövt justera systemet på grund av läckage eller bristande funktion.