Resektion av cancer i urinblåsan (TUR-B)

När en förändring i urinblåsan har påträffats vid exv cystoskopi (se ovan) bör denna tumör opereras bort dels som behandling men också för att få en diagnos.

Detta sker genom att ett tunt instrument förs in via urinröret och vidare in i urinblåsan. Förändringen skärs med hjälp av en metallslynga som aktiveras med elektricitet under ögats överinsyn via en monitor. Ingreppet sker under narkos och vanligtvis som dagkirurgi.