Ultraljudsundersökning av prostatakörteln med biopsi (Cellprovstagning)

Om man har en misstanke om cancer i prostatakörteln (t.ex. att man känner en knöl i prostatan eller att hittat ett förhöjt PSA värde) kan det behövas ett cellprov för att veta om man har prostatacancer eller inte. Tyvärr finns inga andra undersökningar som är tillräckligt träffsäkra utan det behövs vanligen en cellprovsundersökning om man har fynd som gör att man måste misstänka prostatacancer. Undersökningen görs på mottagningen och tar cirka 10–15 minuter. Man kan gå hem direkt efter men bör undvika tung fysisk aktivitet (som träning, tung kroppsarbete) under det/de närmaste dygnen efter undersökningen. Vi brukar också avråda ifrån långa flygresor dagarna efter undersökningen

Förberedelser: Man bör ha tömt tarmen innan undersökningen, eventuellt med hjälp av ett mikrolavemang (kan köpas receptfritt på apoteket). Står man på blodförtunnande läkemedel (utom Trombyl) så bör man göra uppehåll med dessa. Kontakta din läkare för råd om du undrar!

Undersökningen: Patienten ligger på vänster sida på en vanlig brits. Urologen känner på prostatan och gör sedan en vanlig ultraljudsundersökning med hjälp av en stav i ändtarmen. Därefter läggs lokalbedövning och så tar man vanligen 10–14 vävnadsprover. Tack vare lokalbedövningen gör det INTE ont.

Efter undersökningen: Det är mycket vanligt med lite blod i avföringen eller urinen under några dagar efter sticken. Det går nästan alltid över av sig själv men man kan behöva dricka lite extra för att skölja blåsan. Sädesvätskan (sperman) kan vara missfärgad i veckor och till och med månader men det brukar inte ge några symptom. Det man är rädd för är urinvägsinfektion och därför ges antibiotika ihop med undersökningen och några dagar efter. Skulle man trots detta få feber och vattenkastningsbesvär måste man söka akut sjukvård. Detta är ovanligt och drabbar 1–2 % av de som genomgått biopsi.

Svar på undersökningen: Det dröjer 3–4 veckor innan man får svar på den mikroskopiska undersökningen.