Vaso-Vasostomi (Återställande av fertilitet efter sterilisering hos mannen)

Det finns möjligheter att reversera en sterilisering/vasectomi dvs återställa fertiliteten efter en sterilisering.

Anledning därtill kan vara att mannen inleder en ny relation med gemensam barnönskan eller att mannen/paret vill förändra familjebilden igen.

Om det är mindre en fem år sedan steriliseringen så är möjligheterna mycket goda att återfå passage med livsdugliga spermier med en sk vaso-vasostomi. Efter 10 år är det stor risk att spermierna har fått antikroppar och därigenom en sämre kvalite, i vartfall initialt. Det finns tyvärr inga säkra långtidsdata ännu men mycket tyder på att spermiekvaliteten förbättras över tid även vaso-vasostomin görs efter 10 år efter steriliseringen.

Operationen utförs i narkos och med hjälp av ett mikroskop så kan sädesledarna sys ihop med mikrokirurgi. Ingreppet tar cirka 1,5 timmar och görs som en poliklinisk operation dvs du behöver inte stanna över på sjukhuset utan kan åka hem när du har piggnat till efter narkosen. Uppföljning sker med spermaprov efter cirka 6 veckor.

Urologkliniken på Carlanderska sjukhuset har stor erfarenhet av detta ingrepp.

Välkommen och kontakta oss för mer information via patientportalen.