Urologkliniken vid Carlanderska Manlig Sterilisering Vasectomi

Många män uttrycker en oro för ingreppet samtidigt som de vill ”dra sitt strå till stacken” och ta sitt ansvar för preventivmedelsfrågan i relationen när familjebilden är klar. Andra män är nyskilda och har barn och har bestämt sig att även de är klara med ”barn-biten” som de uttrycker sig och vill nu sterilisera sig men är osäkra på hur de påverkas av själva ingreppet.

Det finns oro hos mannen kring sin sexualitet efter en sterilisering; lust och förmåga. Många förknippar sterilisering med kastration vilket är helt fel. Vid sterilisering delas endast sädesledaren på vardera sida och försluts var för sig. På så sätt förhindras att nya spermier transporteras upp för att blandas med sädesvätskan. Ingreppet påverkar således inte testiklarnas övriga funktioner och  mängden sädesvätska är i stort sätt oförändrad till volym och utseende. Lust samt sexuell förmåga lämnas oförändrad.

Själva ingreppet görs under sk nerv blockad (lokalbedövning) och vanligtvis sker ingreppet via ett lite snitt i pungen. Vanliga besvär efter ingreppet är viss värk första dygnen, ibland en mindre blödning men sällan någon infektion. Åter i arbetet är man vanligtvis efter ett par dagar om det gäller ett fysiskt arbete annars tidigare.

Kontakta oss gärna om ni har andra frågor via vår säkra patientportal.