Urologmottagningarna

Mottagningen startade 2009 i Halmstad. Sedan 2013 bedriver vi även en mottagning i Varberg. Båda mottagningarna har ett vårdavtal med Region Halland. Vi tar emot remisser från alla vårdcentraler i Halland samt har ett nära samarbete med Urologkliniken på sjukhusen i Halmstad och Varberg. Vi har sedan 2012 även ett vårdgarantavtal med regionen vilket innebär att patienter som inte kan erbjudas tid på regionens sjukhus inom 2 månader har rätt att hänvända sig till våra mottagningar. Till mottagningen kan man även komma utan remiss genom att själv beställa tid. Patienter utanför regionen är också välkomna med eller utan remiss.

Vi utreder och behandlar sjukdomar samt tillstånd inom urinvägarna hos både män och kvinnor samt könsorganen hos mannen. Detta innebär att vi tar hand om patienter med besvär från njurarna, urinledarna, urinblåsan, prostatakörteln, urinröret, testiklar, penis och pung.
Mottagningarna är modernt utrustad för diagnostik av de flesta urologiska sjukdomstillstånd. Vi har tillgång till ett laboratorium för blod- och urinprover. På mottagningen utföres operationer som går att utföra i lokalbedövning. De operationer som kräver narkos utföres i samarbete med sjukhuset.

Vi finns också på Urologkliniken vid Carlanderska i Göteborg.

specialistmottagningen i Urologi Halmstad

Mottagningen i Halmstad

Mottagningen i Varberg

De vanligaste orsakerna till att män och kvinnor besöker oss är:

Besvär med vattenkastningen

 • Undersökning sker med blodprovstagning för PSA (risk för cancer) och kreatinin (njurfunktion).
 • Miktionslistor (du fyller i när och hur mycket du kissar under 2 dygn).
 • Urinflöde (du kissar i en tratt som leder urinen till en våg som registrerar urinstrålens styrka).
 • Läkarundersökning,: Urologen känner via ändtarmsöppningen på din prostata.
 • Ultraljudsundersökning, via en smal stav som förs in i ändtarmsöppningen undersöks prostata med ultraljud, där bestäms storlek och eventuella förändringar inuti körteln).
 • Resturin, med ultraljud undersöks hur mycket urin du har kvar i blåsan efter du kissat.

Blod i urinen undersöks med:

 • Blodprovet kreatinin (inte alltid).
 • Urinprov för bakterier och fastställande av blod.
 • Cystoscopi ( en tunt fiberscop förs upp via urinröret för att kunna inspektera urinblåsan efter bedövning).
 • Datortomgrafi av njurarna.

PSA-förhöjning

 • Läkarundersökning, urologen känner via ändtarmsöppningen på din prostata.
 • Ultraljudsundersökning (se ovan).
 • Vävnads prov (inte alltid): Via den införda ultraljudsstaven läggs bedövning och därefter tas 10–14 vävnadsprover.

Erektionsbesvär (impotens)

 • Ibland blodprovstagning.
 • Genomgång tillsammans med urolog om övriga sjukdomar och medicinering.
 • Ibland undersökning av prostata och testiklar men oftast ej behövligt.

Testosteronbrist

 • Låga värden av testosteron (manligt könshormon) kan påverkan mannen på olika sätt däribland nedsatt sexuell lust.
 • I utredningen ingår genomgång av symtom, kroppslig undersökning och blodprov.

Smärttillstånd i pungen

 • Orsaker till smärta i pungen kan vara många, vanligtvis kan det vara en inflammation el infektion i bitestikeln och/eller testikel. Det kan också vara ett delsymtom av en prostatit( inflammation av prostatakörteln).
 • Vid besöket gås symtomen igenom, kroppslig undersökning samt ultraljud av testiklarna.
 • Vid akut påkommen smärta i pungen bör utredningen alltid göras vid sjukhusets akutmottagning.