Vad är urologi?

Urologi är läran om urinvägarnas sjukdomar. Till urinvägar räknas njurar, urinledare, urinblåsa och urinrör. Prostata tillhör egentligen inte urinvägarna även om urinröret passerar igen prostatakörteln. Prostata är en av mannens könskörtlar och producerar en viktig del av sädesvätskan. Prostata borde således inräknas i området Andrologi (läran om sjukdomar i mannens sexualsystem) som även omfattar sjukdomar i testiklar, bitestiklar, sädesledare och sädesblåsor.

En urolog handlägger även andrologiska sjukdomar.

En vanlig missuppfattning är att en urolog enbart har hand om män (såsom kvinnor har en gynekolog) men många sjukdomar inom urinvägarna hos kvinnor såsom njursten, tumörer och inkontinens handläggs av urolog.

Specialistmottagningen i Urologi Vad är Urologi

Vanliga urologiska sjukdomstillstånd är

 • Prostatasjukdomar såsom godartad prostataförstoring, prostatacancer och inflammation i prostata (prostatit)
 • Infektioner i urinvägarna (urinvägsinfektion, njurbäckeninflammationer, bitestikelinflammationer med flera)
 • Njursten
 • Tumörer i njurar, urinblåsa, prostata, testiklar och penis
 • Sjukdomar i urinblåsan såsom sten och kronisk inflammation
 • Störningar i vattenkastningen som kan bero på många orsaker
 • Inkontinens
 • Nedsatt fruktsamhet hos mannen (manlig infertilitet)
 • Pungbråck
 • Penissjukdomar som till exempel förhudsförträngning
 • Impotens
 • Nedsatt sexuell lust (som kan bero på testosteronbrist)

Plus många andra sjukdomar och symptom som till exempel blod i urinen.

Många av de vanligaste tumörformerna drabbar urinvägarna såsom cancer i prostata (mannens vanligaste cancerform), cancer i njure och cancer i urinblåsan. Även cancer i testiklar och i penis är sjukdomar som behandlas av urolog (ibland i samarbete med onkolog).